Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatm:
Geboorteplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Opleiding:
Beroep:
Sport:
 
Keuze:
 
     
 

die erkend is door het NGS en gegeven wordt in onze cursuslocatie "TITUS BRANDSMA",
2e Oude Heselaan 386 te Nijmegen te Nijmegen.
Ondergetekende verklaart volledig op de hoogte te zijn met de voorwaarden en verplicht zich hieraan te houden.

Handtekening kandida(a)t(e)

Bankrelatie: S.N.S. Bank te Nijmegen
t.n.v. GOS
NL53 SNSB 08253885 97
Inschrijfformulier naar: Actie "Versturen"
Of uitprinten en opsturen naar:
Gelderse Opleiding voor Sportmassage
Hengemunde 42
6578 BT Leuth

 

     
 

Actie: